Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Giáo trình ôn thi chứng chỉ tin học văn phòng mới nhất

Căn cứ vào Chương trình Tin học ứng dụng ABC do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành kèm theo quyết định số 21/2000/QĐ-BGD&ĐT, ngày 3/7/2000.

Căn cứ vào Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ký ngày 28/01/2011 của Thứ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học năm 2015.

Căn cứ vào sự phát triển của các ứng dụng công nghệ thông tin, sự phổ cập tri thức công nghệ thông tin và thiết bị công nghệ thông tin trong cộng đồng xã hội.

Dựa vào kinh nghiệm đào tạo nhiều năm tại Trung tâm tin học ĐHSP.

Nay điều chỉnh chương trình đào tạo chứng chỉ tin học ứng dụng ABC áp dụng tại Trung tâm năm 2015 như sau:

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ TIN HỌC A
Thời gian 102 tiết ( 30 tiết + 2x36tiết)
Gồm 3 học phần:
Windows & Internet: 30 tiết
Winword: 36 tiết
Excel: 36 tiết.

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ  TIN HỌC B

- Thời gian 108 tiết (3x36tiết)
- Yêu cầu học viên có trình độ chứng chỉ tin học A. Gồm 5 hướng. Học viên có thể chọn học một hướng bất kỳ theo sở thích, mỗi hướng gồm 3 học phần.
- Tin học văn phòng
- Tin học quản lý
- Tin học giáo dục
- Tin học đồ hoạ
- Tin học ứng dụng web

CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG CHỈ  TIN HỌC C

- Thời gian 108 tiết (3x36tiết)
- Yêu cầu học viên có trình độ chứng chỉ tin học B tương ứng.
- Gồm 5 hướng. Học viên tự chọn một hướng bất kỳ, mỗi hướng gồm 3 học phần.
- Tin học quản lý
- Tin học đồ hoạ
- Tin học ứng dụng web