Thứ Năm, 29 tháng 1, 2015

Chứng chỉ tiếng anh tin học Hải Phòng

Làm chứng chỉ tiếng anh tin học nhanh nhất tại Hải Phòng.

Nhằm chủ động tạo điều kiện cho các học sinh, sinh viên, các thí sinh dự tuyển cán bộ công chức vào nha nước. Hiệu trưởng trường Đại học Hải Phòng đã cho phép Phòng Đào được tổ chức đào tạo chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh chứng chỉ tin học. Trường Đại học Hải Phòng kết hợp với trung tâm tin học ngoại ngữ tổ chức thi và cấp chứng chỉ tiếng anh tin học theo ủy quyền của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Cấp phát nhanh chứng chỉ tiếng anh tin học A, B, C ngay trong ngày tại thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận Hải Phòng đối với chứng chỉ ngoại ngữ tiếng anh tin học của trung tâm cấp.

Riêng đối với chứng chỉ của Bộ giáo dục và Đào tạo thì nhanh nhất là 3 ngày lấy.

"Trường Đại học Hải Phòng (tiếng Anh: Hai Phong University, mã trường là THP) là trường đại học đa ngành, được thành lập tại Hải Phòng năm 1968 với tên cũ là Phân hiệu Trường Đại học Tại chức Hải Phòng. Năm 2000, Trường Đại học Tại chức Hải Phòng sát nhập với một số cơ sở đào tạo chuyên nghiệp khác của Hải Phòng thành Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng. Ngày 9 tháng 4 năm 2004, Thủ tướng chính phủ đã ký quyết định số 60/2004/QĐ-TTg, đổi tên Trường Đại học Sư phạm Hải Phòng thành Trường Đại học Hải Phòng."

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tất cả học sinh sinh viên trong trường nói riêng cũng như tất cả thí sinh tự do trong thành phố Hải Phòng nói chung, chúng tôi đã liên kết với trung tâm tin học ngoại ngữ úy tín để cấp phát chứng chỉ tiếng anh tin học nhanh nhất có thể cho các bạn.
Đối với chứng chỉ của trung tâm tin học ngoại ngữ cấp:

Cả cặp chứng chỉ tiếng anh tin học: 250k

Đối với chứng chỉ của Bộ giáo dục và Đào tạo cấp:

Cả cặp chứng chỉ tiếng anh tin học: 900k

Hồ sơ đăng ký làm chứng chỉ bao gồm: 1 ảnh 3x4 + 1 chứng minh thư photo
Lưu ý: Đối với thí sinh ở xa có thể scan ảnh và chứng minh thư photo gửi qua email của trung tâm để để mất công đi lại

Mời bạn tham khảo: