Thứ Bảy, 13 tháng 12, 2014

Nhận làm chứng chỉ ngoại ngữ tin học cấp tốc lấy ngay

Nhiều bạn cần làm chứng chỉ tin học tiếng anh lấy ngay

Để đáp ứng nhiều mục đích như thi tuyển, hồ sơ xin việc, hồ sơ học thạc sĩ cao học....

Chúng tôi có dịch vụ hỗ trợ tối đa cho các bạn.

Hồ sơ làm chứng chỉ bao gồm:

1 Chứng minh thư photo
4. ảnh 3x4 (ảnh chân dung) ( 2 ảnh lưu hồ sơ, 2 ảnh làm chứng chỉ)

Thông tin các bạn muốn làm chứng chỉ loại giỏi, khá , chứng chỉ loại A hay B ghi ngay sau chứng minh thư photo.

Lệ phí làm chứng chỉ tin học ngoại ngữ:

- Lệ phí 1: lấy sau 5 ngày: đơn giá như sau: Tin học: 150k
- Chứng chỉ ngoại ngữ a b c  :200k
- Cả bộ: 250k.

- Lệ phí 2: lấy nhanh trong ngày: Tin học: 200k. Tiếng anh: 300k.
- Cả bộ: 380k.

Đảm bảo hồ sơ gốc 100%. Do trường trung cấp kinh tế đối ngoại cấp.

Thanh toán trước 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Liên hệ số hotline để nộp hồ sơ.Mời bạn xem thêm: