Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Làm chứng chỉ tin học tiếng anh tại Thái NguyênNhận làm chứng chỉ tiếng anh, ngoại ngữ, các văn bằng B1, B2, C1 chuẩn châu âu cho tất cả mọi người.

Tạo điều kiện cho mọi người thi công chức, xin việc trước khi ra trường.

1. Chứng chỉ của Bộ Giáo Dục:

- Tin học A,B: 450k
- Tiếng Anh A,B: 450k
- Thời gian làm: 2 ngày
Các Trường cấp:
- TP. Hồ Chí Minh: ĐHSP, ĐHCN, ĐH Công nghiệp thực phẩm, ĐH KHXH và NV; Đại học Tây Đô (Cần Thơ), ĐH Cần Thơ, ĐH Đà Nẵng
- Hà Nội: ĐH Sư phạm

2. Chứng chỉ tiếng anh của trung tâm:

- Tin học A,B : 200 k
- Tiếng Anh A,B,C : 250 k
- Thời gian làm: 2 ngày
Cả bộ là 300k.Xem thêm: