Thứ Hai, 22 tháng 12, 2014

Làm Chứng chỉ kế toán thuế ở đâu tốt?

Chứng chỉ kế toán là 1 trong những yếu tố tạo lên 1 bộ hồ sơ đẹp khi bạn đi xin việc vì nó mang theo kinh nghiệm thực tế đến với nhà tuyển dụng. Có thể bạn có kinh nghiệm nhưng nhà tuyển dụng họ sẽ tuyển hồ sơ trước khi gặp mặt bạn phỏng vấnNội dung lớp học kế toán tổng hợp cho người đã biết:

1. Kế toán thuế (7 buổi: 3 buổi lý thuyết +4 buổi thực hành)

2, Nghiệp vụ kế toán (6 buổi)

- Tổ chức công tác kế toán tại DN và CV kế toán TSCD, CCDC: nọi dung hoạch toán, tình huống thực tế, lập chứng từ thực tế của DN:1 buổi

- Công tác kế toán mua  nguyên vật liệu, hàng hóa: 0,5 buổi

- CV kế toan tiền lương: 0,5 buổi

- Kế toán các khoản chi phí: 1 buổi

- CV kế toán các khoản doanh thu, xác đinh KQKD: 1 buổi

3. thực hành trên máy (17 buổi)

- thực hành vào sổ và lập BCTC trên Excel: 12 buổi

- Thực hành vào sổ và lập BCTC trên phần mềm Fast/Misa: 4 buổi

- chữa bài nghiệm thu: phát trước khi kết thúc EX 10 buổi: BÀI NGHIỆM THU CUỐI KHÓA HỌC (Lập BCTC của 1 DN).

Giảng viên hướng dẫn:  là nhà quản lý tài chính, là kế toán trưởng có nhiều năm kinh nghiệm (ít nhất 10 năm đi làm thực tế, và 7 năm kinh nghiệm giảng dạy)
- Mỗi khoá học từ 25 – 30 buổi tuỳ theo đối tượng học viên
Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận kinh nghiệm 02 năm và được giới thiệu việc làm miễn phí.

Lớp học kế toán tổng hợp cho người mới bắt đầu khác biệt so với kế toán cho người đã biết là 8-10 buổi học lý thuyết nguyên lý và nghiệp vụ kế toán.

Đặc biệt : Hàng tuần, trung tâm tổ chức 2 buổi hỗ trợ miễn phí mọi thắc mắc học viên. Các bạn đang đi làm kế toán tại các doanh nghiệp có thắc mắc, gặp khó khăn trong nghiệp vụ sẽ được tư vấn giải đáp miễn phí. Ngoài ra , các học viên sẽ được tư vấn và học miễn phí một buổi học thử của khóa đào tạo chứng chỉ tiếng anh hoặc chứng chỉ tin học do trung tâm đào tạo.