Thứ Sáu, 15 tháng 1, 2016

Lịch Thi làm chứng chỉ Tiếng anh A1 A2 B1 B2 Khung Châu âu

Thông Báo Lịch Thi Tiếng Anh  A2, B1-B2-C1
Theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR

Thông Báo Lịch Thi chứng chỉ Tiếng Anh DH Vinh  A2.B1-B2-C1

Theo khung tham chiếu Châu Âu CEFR

- Hội đồng: DH Vinh
       + Ngày thi: 31/1/2016
       + Địa điểm thi: HÀ Nội

- Đối tượng: Cao học, Nghiên cứu sinh, Giáo viên ,Sinh viên, Công nhân viên chức

Liên hệ:

- Hội đồng: DH Vinh
       + Ngày thi: 16/1/2016
       + Địa điểm thi: HÀ Nội

- Hội đồng: Sư Phạm TP HCM
       + Ngày thi:  cuối 27/2/2016
       + Địa điểm thi: ĐH Tự Nhiên (ĐH Quốc Gia)

- Hội đồng: Thái Nguyên
       + Ngày thi: 24/1/2016
       + Địa điểm thi: Hà Nội

- Hội đồng: Đà Nẵng
- Đối tượng: Cao học, Nghiên cứu sinh, Giáo viên ,Sinh viên, Công nhân viên chức

Lệ phí thi và hình thức thi, cấp bằng liên hệ trực tiếp số điện thoại ở dưới để được hỗ trợ .

Có thể bạn quan tâm: